Secretar general, BIBICĂ FLORENTINProiecte de hotărâri în dezbatere publică

Anunţuri publicate recent
Anunţ - depunere solicitare emitere acord de mediu - proiect Construire sală de sport


2021-05-08 00:00:00 anunt acord de mediu.pdf  (57,01 KB) : 08-05-2021   utilizator: 1  
Regulament privind folosirea ambarcațiunilor de agrement fără motor pe Lacul Hamcearca-Horia, din comuna Hamcearca,județul Tulcea

DISPOZITII GENERALE Art. 1.(1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic pentru furnizarea către populație aserviciului de agrement pe Lacul Hamcearca-Horia din comuna Hamcearca, județul Tulcea privind închirierea unui număr de 12 (doisprezece) bărci fărămotor, concomitent cu asigurarea activităților de deservire și întreținere a ambarcațiunilor Art. 2. Activitatea privind închirierea și folosirea ambarcațiunilor de agrement fărămotor peLacul Hamcearca-Horia va fi desfășurată de către Primăria Comunei Hamcearca prin personalul desemnat pentru această activitate. Art. 3. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de agrement pe Lacul Hamcearca-Horia seurmărește: a) existența unui număr suficient de ambarcațiuni pentru realizarea activității de agrement; b) dotarea ambarcațiunilor conform normelor specifice în vigoare; c) exploatarea şi întreținereaambarcațiunilor din dotare; d) verificarea periodică și repararea ambarcațiunilor din dotare; e) spălarea și curățarea periodică a ambarcațiunilor, în locuri amenajate; f) depozitarea în bune condiții, pe timpul iernii, a ambarcațiunilor, pentru evitarea deteriorăriiacestora; g) existența truselor de prim ajutor; h) paza și securitatea pontoanelor și a ambarcațiunilor de pe lacul Hamcearca-Horia...


2021-04-08 00:00:00 regulament lac.pdf  (88,49 KB) : 08-04-2021   utilizator: 1