Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANASTASE LILIANA guard Compartiment deservire -
2 BALAUTA GHEORGHE sofer Compartiment deservire -
3 BARSAN PETRICA consilier personal Compartiment consilier personal al primarului -
4 CALUDI DORU MARIUS sef serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Serviciu serviciul voluntar pentru situatii de urgenta -
5 CHITU GELU contabil Compartiment buget,finanțe,contabilitate -
6 CLIM ANDREEA-BIANCA agent agricol principal Compartiment registrul agricol da
7 DAVID OANA-MARIA agent fiscal superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
8 GRIGORE CORNEL lucrator gestionar Compartiment deservire -
9 MAUNA LUMINIȚA funcţionar cu atribuţii de secretar general secretar general al comunei da
10 NAUM VICTORIȚA asistent social superior Compartiment asistenta sociala si stare civila da
11 TERTIȘ LUCIA agent fiscal superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
12 VISAN ANTONETA referent 1 Compartiment buget,finanțe,contabilitate -