Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANASTASE LILIANA guard Compartiment deservire -
2 BALAUTA GHEORGHE sofer Compartiment deservire -
3 BARSAN PETRICA consilier personal Compartiment consilier personal al primarului -
4 BIBICĂ FLORENTIN secretar general secretar general da
5 CALUDI DORU MARIUS sef serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Serviciu serviciul voluntar pentru situatii de urgenta -
6 CHITU GELU contabil Compartiment buget,finanțe,contabilitate -
7 CLIM ANDREEA-BIANCA agent agricol principal Compartiment registrul agricol da
8 DAVID OANA-MARIA agent fiscal superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
9 GRIGORE CORNEL lucrator gestionar Compartiment deservire -
10 MAUNA LUMINITA achizitii publice asistent Compartiment achiziții publice da
11 NAUM VICTORIȚA asistent social superior Compartiment asistenta sociala si stare civila da
12 TERTIȘ LUCIA agent fiscal superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
13 VISAN ANTONETA referent 1 Compartiment buget,finanțe,contabilitate -functionari