Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANASTASE LILIANA guard Compartiment deservire -
2 BADEA IULIANA bibliotecar Compartiment cultura -
3 BALAUTA GHEORGHE sofer Compartiment deservire -
4 BARSAN PETRICA consilier personal Compartiment consilier personal al primarului -
5 BIBICĂ FLORENTIN secretar general secretar general da
6 CALUDI DORU MARIUS sef serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Serviciu serviciul voluntar pentru situatii de urgenta -
7 CHITU GELU contabil Compartiment buget,finanțe,contabilitate -
8 DUMBRAVA MARIA asistent social superior Compartiment asistenta sociala si stare civila da
9 GRIGORE CORNEL lucrator gestionar Compartiment deservire -
10 TEODOROV ALEXANDRU agent agricol principal Compartiment registrul agricol da
11 TOADER LUMINITA achizitii publice asistent Compartiment achiziții publice da
12 TRIFAN ANISOARA agent fiscal superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da